Achilles ATR SPORT

mrs03
Posts: 263
Joined: Fri May 27, 2016 9:10 pm

Achilles ATR SPORT

Postby mrs03 » Wed Jun 08, 2016 3:34 pm

Achilles ATR SPORT
กึ่งเนียนแบบล้อ - ลดสูงสุดของการสูญเสียพลังงานในช่วงโค้งเบรกหรือเร่ง
ศูนย์ของแข็งซี่โครง - มอบความมั่นคงเส้นตรงเพื่อปรับปรุงการจัดการ
เทคโนโลยี Supreme Dot - เพิ่มพื้นที่ผิวสำหรับการกระจายความร้อนมากขึ้นในการใช้งานติดตาม
ริมคุ้มครอง Guard - ให้ความคุ้มครองความเสียหายล้อ
15
Achilles ATR 195w50s15
16
Achilles ATR 205w50s16
17
Achilles ATR 205w45s17
Achilles ATR 215w50s17
Achilles ATR 215w55s17
Achilles ATR 225w50s17
Achilles ATR 225w55s17
18
Achilles ATR 245w40s18
Achilles ATR 245w45s18
Achilles ATR 275w35s18

Achilles ATR 225w45s18
Achilles ATR 235w30s20
Attachments
5.jpg
5.jpg (67.33 KiB) Viewed 475 times

Return to “Achillies”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest