OLD MAN EMU แบบ 4X4

mrs03
Posts: 263
Joined: Fri May 27, 2016 9:10 pm

OLD MAN EMU แบบ 4X4

Postby mrs03 » Sun Jun 19, 2016 2:06 pm

ะบบกันสะเทือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเอ่ยถึงรถ 4WDs ซึ่งมีความซับซ้อนมาก การกำหนดวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของรถ 4WD ที่แตกต่างกัน จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อปัจจัยต่างๆ มากมาย โดยให้น้ำหนักกับสิ่งที่สำคัญที่สุด ชุดช่วงล่าง Old Man Emu แบบ 4×4 ของ ARB จะมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนใคร

แนวคิด:
เมื่อนกอีมู (นกออสเตรเลียที่บินไม่ได้) ออกวิ่ง ขาที่ทรงพลังที่สุดของมันจะดูดซับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวไปยังทั่วทุกลักษณะของภูมิประเทศ ในขณะที่ร่างกายมันยังคงนิ่งไม่ขยับเขยื้อน นี่คือสิ่งที่ช่วงล่าง Old Man Emu มุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในการใช้ระบบกันสะเทือนและกันกระแทกสำหรับรถ 4×4 แบบครบวงจร

ความแตกต่าง:
อุปกรณ์ของเราไม่ได้มองเพียงแค่การเพิ่มความสูงของรถเพียงอย่างเดียว ช่วงล่าง OME 4×4 มีหลายช่วงของการปรับตั้งความสูงและรองรับกับระบบต่างๆ ซึ่งแต่ละระดับจะเหมาะสมกับระดับความสะดวกสบาย, ประสิทธิภาพการบรรทุก และความสามารถในการควบคุม

ผลลัพธ์:
โช้คอัพและแหนบต้นแบบจะถูกทดสอบและแก้ไขตามความหลากหลายของภูมิประเทศและกำลังบรรทุกที่แตกต่างกัน เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละการสะเทือนและการใช้งานร่วมกับแหนบจะเหมาะสำหรับรถ ต้องขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่แตกต่างกันและความแตกต่างภูมิประเทศที่พบเจอ

ชุดช่วงล่าง Old Man Emu – เฉพาะความบูรณาการระบบช่วงล่างรถ 4WD
Attachments
pic01.jpg
pic01.jpg (74.79 KiB) Viewed 469 times

Return to “Oldman”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest